مدیران دانشکده

دکتر کاظم هجرانفر

رئیس دانشکده

Ph.D. in Mechanical Engineering, University of Tehran, Iran, 2002

BS at Ferdowsi University of Mashhad (FUM), Iran, 1991

MS at University of Tehran, Iran, 1995

دانلود

دکتر محمدمهدی صالحی

معاون آموزشی

Ph.D., Mechanical Engineering University of British Columbia, Canada, 2012

M.Sc., Aerospace Engineering Sharif University of Technology, Iran, 2006

B.Sc., Aerospace Engineering Sharif University of Technology, Iran, 2004

دانلود

دکتر محمدرضا مراد

معاون تحصیلات تکمیلی

Postdoctoral Fellow, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Germany, 2006 - 2010.

 

دانلود
Professor

Dr. Alireza Sharifi

معاون دانشجویی و فرهنگی

.

 

 

دانلود

دکتر محسن فتحی

معاون پژوهشی

PhD in Aerospace Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2009.

 

دانلود

دکتر سیدحسین پورتاکدوست

مدیر گروه دینامیک پرواز و کنترل

Ph.D. in Aerospace Engineering, University of Kansas, USA, 1989.

 

دانلود

دکتر مریم کیانی

مدیر گروه مهندسی فضایی

in Aerospace Engineering Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran, 2002-2006

دانلود

دکتر خدایار جوادی

مدیر گروه آیرودینامیک

Assistant Professor

 

دانلود

دکتر آزاده کبریایی

مدیر گروه پیشرانش

Sharif University of Technology Tehran, Iran Bachelor of Science in Mechanical Engineering Thesis Title: “Flow Analysis in Pipes in Cleaning Process of Power Plants”

دانلود

دکتر سعید ادیب‌نظری

مدیر گروه سازه‌های فضایی

Ph.D. in Fatigue and Fracture, University of Utah, USA,1991

 

دانلود