مدیران دانشکده

دکتر کاظم هجرانفر

رئیس دانشکده

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1380.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1373.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1369.

دانلود

دکتر محمدمهدی صالحی

معاون آموزشی

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا، ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۴

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۲

دانلود

دکتر محمدرضا مراد

معاون تحصیلات تکمیلی

پسا دکتری، موسسه میکروبیولوژی دریایی ماکس پلانک، برمن، آلمان، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸.

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1384.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1377.

 

دانلود
Professor

دکتر علیرضا شریفی

معاون دانشجویی و فرهنگی

..معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1399

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۲

 

 

دانلود

دکتر محسن فتحی

معاون پژوهشی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 1388.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1382.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1365.

 

دانلود

دکتر سیدحسین پورتاکدوست

مدیر گروه دینامیک پرواز و کنترل

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۷

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۲.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۰.

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۰.

 

دانلود

دکتر مریم کیانی

مدیر گروه مهندسی فضایی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1388-1394

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385-1385

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 1381-1385

دانلود

دکتر خدایار جوادی

مدیر گروه آیرودینامیک

دکتری مهندسی مکانیک

 

دانلود

دکتر آزاده کبریایی

مدیر گروه پیشرانش

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

پایان‌نامه : «بررسی جریان در داخل اتومایزرفشاری- چرخشی»

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

پایان نامه : «شبیه سازی عددی شکل گیری قطرات مایع در فرآیند تراکم»، .

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

پایان نامه : «تحلیل جریان در لوله ها در فرآیند پاکسازی نیروگاه ها»

دانلود

دکتر سعید ادیب‌نظری

مدیر گروه سازه‌های فضایی

دکتری خستگی و شکستگی، دانشگاه یوتا، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۹.

 

دانلود