آزمایشگاه‌ها
  • آزمایشگاه دینامیک پرواز
  • آزمایشگاه محاسبات با کارایی بالا
  • آزمایشگاه ترمودینامیک
  • آزمایشگاه آیرودینامیک
  • آزمایشگاه سازه های هوافضا
  • آزمایشگاه آیرودینامیک کاربردی و انرژی باد
  • آزمایشگاه احتراق
  • آزمایشگاه سیستم های کنترل