هیأت علمی

دکتر محمد طیبی رهنی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه ایلینوی، اربانا شمپین، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۷۳

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تگزاس، آستین، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۰.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه تگزاس، آستین، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۵۸.

رساله دکتری: "شبیه‌سازی عددی مستقیم حباب‌های بزرگ در یک لایه برشی آزاد"

پایان‌نامه کارشناسی ارشد: "بررسی پایداری هیدروالاستیک یک گنبد سونار پلاستیکی تقویت‌شده شیشه‌ای"

Phone: (+98)21 6602 8168

fax :(+98)21 66022731

 Email: taeibi(atsign) sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Op7G8YoAAAAJ&hl=en&oi=ao

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/2084842152

دانلود
Professor

دکتر سید محمدباقر ملائک

پسا دکتری در زمینه طراحی سیستم و محیط های طراحی یکپارچه، مرکز تحقیقات (CRINC) دانشگاه کانزاس ۱۳۶۸- ۱۳۶۹

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۷.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، لارنس، ایالامتحده ت آمریکا، ۱۳۶۴

کارشناسی مهندسی سازه، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1361

Phone: +982166168149

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: malaek(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ekLwqtEAAAAJ

home page:http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/2036164722

v

دانلود
Professor

دکتر سیدحسین پورتاکدوست

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۷

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۲.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۰.

کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه کانزاس، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۰.

دانلود
Professor

دکتر محمد فرشچی

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه کالیفرنیا، داویس، ۱۳۶۳.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه اوکلاهاما، نورمن، ۱۳۵۶.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه اوکلاهما، نورمن، ۱۳۵۶. رول افتخاری دانشکده مهندسی.

Phone: (+98)2166168185

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: farshchi(atsign)sharif.edu

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2954-4346

 Homepage: http://sina.sharif.edu/~farshchi

 

دانلود
Professor

دکتر کریم مظاهری

دکتری مهندسی هوافضا و محاسبات علمی، دانشگاه میشیگان، ۱۳۷۰.

کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی، دانشگاه میشیگان. ۱۳۶۸

کارشناسی ارشد علوم هوافضا، دانشگاه میشیگان. ۱۳۶۷

کارشناسی ارشد طراحی کاربردی، دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۶۵

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف. ۱۳۶۴

Phone: (+9821) 66168152

 Fax: (+98)2166022731

 Email: mazaheri(atsign)sharif.ir

 Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/2074029919

دانلود
Professor

دکتر محمدرضا سلطانی

دکتری آیرودینامیک کاربردی، دانشگاه ایلینوی، اربانا شمپین،ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۹،

 Phone: (+98) 21 66168116

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: msoltani(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=RiIIAv4AAAAJ&hl=en&oi=ao

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1850983265

دانلود
Professor

دکتر سعید ادیب‌نظری

مدیر گروه سازه های هوافضایی

دکتری خستگی و شکستگی، دانشگاه یوتا، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۶۹.

 Phone: (+98) 21 66168158

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: adib(atsign)sharif.edu

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/2081055638

دانلود
Associate Professor

دکتر فریبرز ثقفی

دکتری دینامیک پرواز، دانشگاه کرنفیلد، انگلستان، ۱۳۷۴.

Phone: (+98) 66168106 

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: saghafi(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8dZDOckAAAAJ&hl=en&oi=ao

home page: https://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1066724069

دانلود
Professor

دکتر کاوه قربانیان

دکتری پیشرانش و احتراق، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه واشنگتن، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۷۱.

کارشناسی و کارشناسی ارشد، موسسه توربوماشینری، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کارلسروهه، آلمان،۱۳۶۶.

Phone: (+98) 21 66168124

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: ghorbanian(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=VlSAZJUAAAAJ

 Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1992858637

دانلود
Professor

دکتر مسعود دربندی

دکتری دینامیک سیالات محاسباتی، دانشگاه واترلو، کانادا، ۱۳۷۴. صفحه رسمی: http://sharif.ir/~darbandi/

Phone: (+98) 21 66168026

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: darbandi(atsign)sharif.edu

 Homepage: https://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1097293711

دانلود
Professor

دکتر محمدعلی کوچک‌زاده

دکتری مهندسی هوا و فضا، دانشگاه توهوکو، ژاپن، ۱۳۷۸.

کارشناسی ارشد مهندسی هوا و فضا، دانشگاه توهوکو، ژاپن، ۱۳۷۵.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1370.

Phone: (+98) 21 66168169

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: mak(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZR3NKNoAAAAJ&hl=en&oi=ao

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9896-1373

 Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/2031654114

دانلود
Associate Professor

دکتر علی عابدیان

دکتری مکانیک مواد کامپوزیت، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ساسکاچوان، کانادا، ۱۳۷۶.

کارشناسی ارشد تجزیه و تحلیل تنش مواد کامپوزیتی، دانشکده تکنولوژی تولید، دانشگاه مسی، نیوزلند، ۱۳۷۰.

کارشناسی مکانیک جامدات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران، 1368.

Phone: (+98) 21 66168166

 Fax: (+98) 216602 2731

 Email: abedian(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=FccFqM0AAAAJ

 Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1921714931

دانلود
Professor

دکتر حسن حدادپور

دانشیار ۱۳۸۴- ۱۳۸۸، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف.

استادیار ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف.

دکتری مکانیک سازه، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1380.

کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ایران، 1374.

Phone: (+98) 21 66168147

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: haddadpour(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=Z4rjVzAAAAAJ&hl=en

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1488091969

دانلود
Professor

دکتر کاظم هجرانفر

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1380.

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران، 1373.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران، 1369.

Phone: (+98) 21 66168164

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: khejran(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=3qtiYusAAAAJ&hl=en&oi=ao

home page: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1308558752

 

دانلود
Associate Professor

دکتر هادی نوبهاری

مدیر کل دفتر ریاست

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1379.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1377.

Phone: (+98)21 66168184

 Fax: (+98)21 66022731

 Email: nobahari(atsign)sharif.edu

  Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=vuUPY9kAAAAJ&hl=en&oi=ao

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-3579-1207

Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1091235256

دانلود
Associate Professor

دکتر افشین بنازاده

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران،۱۳۸5

فرصت مطالعاتی، دانشگاه کرانفیلد، بدفوردشایر، انگلستان، ۱۳۸۳-۱۳۸۴

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۷۹

کارشناسی مهندسی مکانیک (گرایش هوافضا)، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1378

Phone: (+98) 21 66168108

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: banazadeh(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=8Z6xyyUAAAAJ&hl=en

 Home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1014037799

دانلود
Professor

دکتر نیما اسدیان

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1388.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۷۹.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، ۱۳۷۷.

 Phone: (+98) 21 66168105

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: assadian(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=obI9N54AAAAJ

Home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1467130581

دانلود
Associate Professor

دکتر سیدعلی حسینی کرد خیلی

دکتری مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی و طراحی، دانشگاه برونل، لندن، انگلستان، ۱۳۸۷.

دکتری مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1384.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1377.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1375.

Phone: (+98)21 66168122

 Fax: (+98)21 66022731

 Email: ali.hosseini(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=X-lJOaYAAAAJ

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1687360874

دانلود
Associate Professor

دکتر روح‌الله دهقانی فیروزآبادی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1387.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1384.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1382.

Phone: (+98) 21 66168102

 Fax: (+98) 21 6602 2731

Email: firouzabadi(atsign)sharif.edu

 Homepage: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1929015709

دانلود
Associate Professor

دکتر محسن فتحی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 1388.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، 1382.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1365.

Phone: (+98)21 66168129

 Fax: (+98)21 66022731

 Email: fathi(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fZNb7YcAAAAJ

home page: ae.sharif.edu/~portal/faculty/1535696911

دانلود
Assistant Professor

دکتر خدایار جوادی

دکتری مهندسی مکانیک

Phone: (+98) 21 6616 8107

 Fax: (+98) 21 6602 2731

 Email: kjavadi(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vFKRFW4AAAAJ

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1146278145

دانلود
Assistant Professor

دکتر محمد فراهانی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران 1390.

رساله: ناپایداری جریان در ورودی مافوق صوت متقارن محوری.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1382-1380.

پایان نامه: بررسی های تجربی جریان مافوق صوت حول یک جسم متقارن محوری بلند.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1375-1380.

پایان نامه: تحلیل و بررسی دقت پیش بینی جریان توسط نرم افزارهای تجاری

Phone: (+98)21 66168154

 Fax: (+98)2166022731

 Email: mfarahani(atsign)sharif.edu

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1379071436

دانلود
Associate Professor

دکتر محمدرضا مراد

پسا دکتری، موسسه میکروبیولوژی دریایی ماکس پلانک، برمن، آلمان، ۱۳۸۴- ۱۳۸۸.

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1384.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1377.

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1375.

Phone: (+98) 21 6616 8103

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: morad(atsgin)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Hqg7oYIAAAAJ

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1314102241

 

دانلود
Associate Professor

دکتر امیر مردانی

دکتری مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، تهران، ایران، ژانویه 2011.

پایان نامه پیشرانش: «تاثیر دینامیک جریان و مکانیزم های شیمیای بر روی شعله در HiTAC»

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران نوامبر ۱۳۸۳.

پایان‌نامه پیشرانش: «مطالعه تجربی و عددی بر روی شعله هم‌جریان غیرمخلوط»

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران، ایران. دی‌ماه 1382.

پایان نامه حرارت ومکانیک سیالات: «طراحی و بهینه سازی کلکتورهای آبگرمکن خورشیدی»

Phone: (+98) 21 66168148

 Fax: (+98) 21 66022731

 Email: amardani(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=KAgQ5mYAAAAJ&hl=en

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1759717888

دانلود

دکتر عباس ابراهیمی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1390.

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1382.

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران، ۱۳۷۹.

Phone:(+98)21 66168153

 Fax: +982166022731

 Email: ebrahimi_a(atsign)sharif.ir

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=CXfe2_UAAAAJ

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1286515506

دانلود
Assistant Professor

دکتر آزاده کبریایی

مدیرگروه شتاب‌دهنده

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

پایان‌نامه : «بررسی جریان در داخل اتومایزرفشاری- چرخشی»

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

پایان نامه : «شبیه سازی عددی شکل گیری قطرات مایع در فرآیند تراکم»، .

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف تهران، ایران

پایان نامه : «تحلیل جریان در لوله ها در فرآیند پاکسازی نیروگاه ها»

Phone: (+98) 21 6616 8162

 Fax: (+98) 21 6602 2731

 Email: kebriaee(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=lsBY_4YAAAAJ&hl=en

home page:http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1958968283

دانلود
Associate Professor

دکتر حسین محمدنوازی

دانشیار

دانلود
Assistant Professor

دکتر محمدمهدی صالحی

معاون آموزشی

دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا، ۱۳۹۰

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۴

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، ۱۳۸۲

Phone: (+98) 21 66168146

 Fax: (+98) 21 6602 2173

 Email: mmsalehi(atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=YK6NKoEAAAAJ

home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1710003511

دانلود
Assistant Professor

دکتر مریم کیانی

معاون دانشجویی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1388-1394

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1385-1385

کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران، 1381-1385

Phone: (+98) 21 6616 8144

fax:(+98 )21 66022731

 Email: kiani(atsing)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Wlj_siMAAAAJ

 home page: http://ae.sharif.edu/~portal/faculty/1195544945

دانلود
Professor

دکتر سیدعلی امامی خوانساری

استادیار

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران،

پایان نامه: "توسعه سیستم کنترل پرواز خود تطبیقی ​​مبتنی بر شبکه عصبی-فازی در حضور اغتشاشات داخلی و خارجی"، 1398

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۲

کارشناسی مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1390

دانلود
Professor

دکتر علیرضا شریفی

استادیار

.معاونت دانشجویی و فرهنگی

دکتری مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1399

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، ۱۳۹۲

 Phone: (+98) 66168115

 Fax: (+98) 21 6602 2731

 Email: ar.sharifi (atsign)sharif.edu

 Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=k_OdlNMAAAAJ&hl=en

ORCID: https://orcid.org/0009-0009-6586-425X

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1730782165

 

دانلود

دکتر سیدحسن موُمنی ماسوله

دکتری آیرودینامیک کاربردی، دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین، ایالات متحده آمریکا، ۱۳۷۰.

 Phone: 02166168101

 Email: momeni(atsign)sharif.edu

ae.sharif.edu/~portal/faculty/1885666866

 

دانلود