کارمندان
Responsive Image
خانم مریم نفری
مسَول دفتر
8101
nafari@ae.sharif.edu
Responsive Image
خانم پروین سلطانی‌نسب
دبیرامورمالی
8187
prn9080@yahoo.com
Responsive Image
خانم فرناز محمودی
دبیرامور اموزشی
8186
f.mahmoodi@staff.sharif.edu
Responsive Image
خانم زهرا حسینی‌پاک
دبیرتحصیلات‌ تکمیلی
8188
hoseynipak@ae.sharif.edu
Responsive Image
خانم نگین برزگر
دبیرتحقیقات و آزمایشگاه
8189
negin.barzegar97@staff.sharif.edu
Responsive Image
آقای فرهاد خان‌مرادی
تکنیسین آزمایشگاه
6999